Събития

es_678x410_crop_478b24840a
21.03.2019 13:00
Събития

Публична лекция „Българското председателство на Съвета на ЕС и публичните комуникации“

В рамките на семинар „Знания за ПР практици и журналисти“

Корпус 1, Аула

Организатор:
департамент „Масови комуникации“

Лектор:
Даниела Симеонова

Модератори:
гл. ас. д-р Евелина Христова
проф. д-р Росен К. Стоянов 

Участници:
студенти по ПР и журналистика, преподаватели и гости на департамент „Масови комуникации“, НБУ

 

- Колко комуникационни екипа са нужни за едно председателство?
- Може ли прессъобщение да се съгласува в София и Брюксел в рамките на половин час?
- Кой е ключът при избора на лого и слоган на ротационното председателство?
- Важен ли е изборът на местата за събитията, брандингът им и единната визия?
- Информационната кампания – без кои канали не можем и защо?
- Трите стълба на международния пресцентър.
- Какво означава телевизия – домакин на председателството и защо ни трябват най-добрите фоторепортери?


Българското председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 година е първото ни ротационно председателство след приемането на страната за член на Европейския съюз. Шест месеца България ръководи Съвета на Европейския съюз – една от основните институции на Общността, чиято роля е да обсъжда и приема съвместно с Европейския парламент законодателните актове на ЕС на базата на предложения, изготвени от Европейската комисия. Съветът на ЕС координира политиките на държавите-членки, формулира външната политика и политиката за сигурност на Съюза, сключва споразумения от името на ЕС с други държави или организации и съвместно с ЕП приема годишния бюджет на Съюза. Заседанията по време на председателството протичат в България и Брюксел.

 

 

Събитието е част от семинар „Знания за ПР практици и журналисти“ на департамент „Масови комуникации“ и си поставя за цел да запознае студентите с професионалисти от практиката в сферата на пъблик рилейшънс и журналистиката.


Даниела Симеонова ръководи отдела за международно сътрудничество в Националния статистически институт от началото на 2019 година. Част е от екипа за предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 година, като отговорностите ѝ са свързани с комуникационната кампания. Има над тридесет години професионален опит като журналист, институционален ПР и програмен директор в неправителствения сектор. Била е заместник-началник на Правителствената информационна служба, директор на дирекциите за връзки с обществеността в министерствата на икономиката, на финансите, на отбраната. Работила е за пет български правителства, вкл. един премиер и четирима вицепремиери. Изгражда и ръководи Международния пресцентър за Българското председателство на Съвета на ЕС. Била е програмен директор на Българското училище за политика и на Български икономически форум, редактор във вестниците „Народна младеж“ и „168 часа“.

Националният статистически институт е независима институция, създадена със закон. Тя произвежда и разпространява официална статистическа информация, предназначена за анализи и научни изследвания, за планиране, прогнозиране и вземане на управленски решения на микро- и макроравнище. Най-мащабното статистическо изследване, което се провежда на 10 години, е преброяването на населението и жилищния фонд. То се прави едновременно в държавите членки на ЕС, а данните от него са сравними и се използват за изработването на политики, които засягат всички български граждани.