Събития

akdh_678x410_crop_478b24840a
21.04.2021 11:30
Събития

Публична лекция-дискусия „Кръгова икономика и устойчиво развитие в Европейския съюз: добри практики и перспективи за бъдещето“

Zoom

Meeting ID: 886 9389 2009
Passcode: 453303

Организатори:
Училище за професионално и продължаващо обучение
Франкофонски център за академични постижения
департамент „Икономика“


Водещи:
д-р Румяна Мишонова,
Светослав Стойков,
арх. Ива Станишева – Институт „Кръгова икономика“


Модератор:
д-р Радосвета Кръстанова, директор на Франкофонски център за академични постижения в НБУ


Участници:
студенти и преподаватели на НБУ, широка публика.

Лекцията цели да представи модели и добри практики на Кръгова икономика в различни държави на ЕС, включително и в България, в контекста на модела за устойчиво развитие. Ще бъдат разгледани причините за преход от линеен към кръгов стопански модел и комплексния характер на еволюцията към една „икономика, която не познава понятието боклук“.

Събитието се провежда в рамките на постоянен семинар „Новите лица на икономиката“.


Румяна Мишонова е доктор по социология и експерт в областта на кръговата икономика, устойчивото развитие, трансфер на технологии и знания. Дипломирана от Университета в Нант (Франция), днес Румяна е старши консултант по Европейски проекти и сътрудник в Институт „Кръгова икономика“.

Светослав Стойков
 се интересува от пресечните точки между природата, енергийната ефективност, архитектурата и устойчивото развитие. Той има дългогодишен опит както от академичните среди, така и от промишлеността в областите на устойчивото развитие, устойчивата архитектура, енергийната ефективност, биомимикрията и инженерните науки. Участвал е в научноизследователска и развойна дейност в Австрия, Германия и Великобритания, както и в редица проекти, свързани с енергийна ефективност и устойчивост в обществените, търговските и промишлените сгради и системи.

Арх. Ива Станишева
(ARB Architect, MArchD, Ba(hons)) е завършила Oxford Brookes University със специализация Urban Design и Emergent Hybrids: Disaster and Flood Resilience. Интересите ѝ са фокусирани върху градоустройството и бъдещето на градовете и връзката им с околната среда и устойчивото развитие. Тя е активен член на Architects Climate Action Network (ACAN) в Лондон, където е координатор на групата по кръгова икономика.

Радосвета Кръстанова е доктор по право и политически науки на НБУ и на Университета на Бургундия, Франция, главен асистент в департамент „Икономика“ на НБУ. Преподава курсове на теми, свързани с устойчиво развитие, екологични политики, кръгова икономика, социална и солидарна икономика, граждански движения и демокрация на участието. Изследовател на зелените движения в България. Съосновател на сдружение „Щастливеца“ и образователна мрежа МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ.
Ръководител на Франкофонски център за академични постижения в НБУ.