Събития

bp_678x410_crop_478b24840a
18.12.2017 13:00
Събития

Публична лекция „Добри практики в биокомпостирането на битовите отпадъци в домашни условия“

В рамките на семинар TERRA nostra-junior

Корпус 1, зала С1/17

Организатори:
департамент „Природни науки“ 
Лаборатория по химия, МФ

Лектор:
Аделина Савова Савова – F74457, студент в БП „Биология – обща и приложна“ и майнър програма втора специалност „Екология и опазване на околната среда“ в Нов български университет.

Демонстрация и представяне на Лабораторията по химия, МФ в НБУ.

Модератор:
доц. д-р Вилма Петкова Стоянова

Поканени са студенти от бакалавърските и магистърски програми на департамент „Природни науки“, преподаватели, ученици и учители от I Частна математическа гимназия, II Английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“, Професионална гимназия по транспорт „Макгахан”, 164 Испанска езикова гимназия „Мигел де Сервантес“.

Темата на презентацията е свързана с възможността много от домакинствата да оползотворяват голяма част от битовите си отпадъци (остатъци от храна и градински „зелени“ отпадъци).

Компостирането при домашни условия често се счита за най-полезния от екологична гледна точка начин за справяне с битовите биоразградими отпадъци, тъй като намалява емисиите и разходите, свързани с транспортирането на компоста, гарантира внимателен контрол на използваните материали и увеличава осведомеността на потребителите по проблемите на околната среда.