facebook

Събития

dsc-0051_678x410_crop_478b24840a
22.04.2024 14:30
Събития

Публична лекция „Гъвкавият музеен експонат (AGILE OBJECT)“

Agile Objects: collaborative, interdisciplinary, democratic learning at the Ashmolean Museum, Oxford University. Dr Jim Harris.

Галерия УниАрт


Гъвкавият музеен експонат (AGILE OBJECT) е лекция и уоркшоп на д-р Джим Харис, куратор на Фондация "Андрю Мелън" в програмата на Музеят за изкуство и археология "Ашмолиън" в Оксфордския университет.

Опитът за учене в един музей почти неизбежно се конструира и опосредства от екипите на кураторите и интерпретаторите. Музеят предоставя обектив, през който обектите се виждат и разбират, което оставя на зрителя задачата да се възхищава, да се наслаждава и да локализира всеки обект в рамките, предлагани от експозициите.
През последното десетилетие обаче в музея "Ашмолиън" в Оксфордския университет се провежда експеримент в областта на музейното преподаване, при който тази кураторска и интерпретативна леща е премахната. При този модел на академично участие, основан на взаимодействие с предмети в малки групи, колекциите могат да бъдат подложени на какъвто и да е разпит, отговарящ на нуждите на преподавателя и студентите, независимо от тяхната дисциплина.
Семинарът ще се състои от две части.
В първата част, използвайки примери от опита си в Ашмолиън, д-р Джим Харис ще обсъди механиката на този начин на преподаване, и по-специално способността на "подвижния обект" да се приспособява и пренастройва към различни интереси. Той ще докаже, че начинът на изследване, основан на създаването и обмена на знания, а не на трансфера им, е в състояние да преосмисли музея като място за демократично, съвместно обучение, в центъра на което са различните гласове на учениците, а не кураторското око.
Във втората част ще проведем обучение, основано на обекти, за да видим какво може да се случи на практика.