Събития

133005-new-elements-shutterstock-434811370_678x410_crop_478b24840a
13.05.2019 18:00
Събития

Публична лекция „Химичните елементи 150 години след формулирането на периодичния закон“

Корпус 2, Зала 305

Организатори:
Институт за съвременни физически изследвания (ИСФИ)
Департамент „Природни науки“

Лектор:
д-р Господин Божиков

Дискутант:
д-р Стоян Мишев

В най-новата си история таблицата на химичните елементи се запълва с елементи, синтезирани по изкуствен път чрез използване на ускорители на тежки йони. В доклада се дава обзор на начините за изследване на свойствата на свръхтежките елементи в екстремни лабораторни условия. Откриването на стабилни свръхтежки ядра в природата би ни открило нови механизми на звезден нуклеосинтез, които ще ни насочат към алтернативни на сегашните експериментални подходи за тяхното лабораторно получаване.

Д-р Господин Божиков е старши научен сътрудник в Лабораторията за ядрени реакции на Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) Дубна, Руска федерация. Той е радиохимик и участва в идентификацията на новополучените свръхтежки елементи с номера 115 и 118, които от 2017 г. носят названията московий (Mc) и оганесон (Og).