Събития

1333590-copy_678x410_crop_478b24840a
16.03.2021 18:00
Събития

Публична лекция „Има ли модел за демократичните преходи?“

В рамките на цикъл от лекции „Преосмисляне на демократичните преходи. Десет години от „Арабската пролет“

Online

Организатори:
Франкофонски програми на департамент „Политически науки“
Франкофонски център за академични постижения, НБУ

«Existe- t- il un modèle de transition démocratique?»

Лектор:
проф. Жан -Мишел Де Уал, Свободен Университет на Брюксел
Prof. Jean-Michel De Waele, Université Libre de Bruxelles

Модератори:
гл. ас. д-р Петя Георгиева,
проф. Антоний Тодоров, д.н.

Участници:
студенти и преподаватели франкофони от НБУ и други

Лекцията се провежда на френски език

Проф. Жан -Мишел Де Уал, Свободен Университет на Брюксел e специалист по процесите на демократизация и политическите режими на страните от Централна и Източна Европа, изследва и събитията на Арабската пролет в Северна Африка. Автор е на десетки публикации по темата.