Събития

p1140647_678x410_crop_478b24840a
20.05.2019 13:00
В медиите

Публична лекция „Институтът на Европейската заповед за арест и практиката по неговото прилагане“

Корпус 1, Зала 409

Организатори:
департамент „Национална и международна сигурност“
департамент „Право“

Лектор:
Венцислав Иванов

Дискутанти:
проф. д-р Ненко Дойков
гл. ас. д-р Ралица Костадинова

Участници:

Студенти

Лекцията ще представи европейската и националната правна уредба на Европейската заповед за арест, както и актуалната съдебна практика във връзка с нея.

Венцислав Иванов е Алумни на департамент „Право“ на НБУ. Понастоящем е старши юристконсулт в дирекция „Международно-оперативно сътрудничество“ на МВР и длъжностно лице по защита на данните на Интерпол.