facebook

Събития

dsc-0100_678x410_crop_478b24840a
09.12.2022 16:20
Събития

Публична лекция „Интегриране на образователни игри в системи за електронно обучение“

Корпус 2, зала 702


Организатор:
департамент „Информатика“


Лектор:
проф. д-р Георги Тупаров


Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) са неразделна част от екосистемата на съвременните университети. Съвременните студенти се чувстват комфортно в съвременния дигитален свят, но сетивата им са свръхзадоволени и не е лесно да се привлече и задържи вниманието им с традиционните електронни учебни материали и дейности, предлагани в информационните системи за електронно обучение. Игровизацията и образователните компютърни игри са едно от възможните решения на този проблем и се налагат като една актуална област за изследване както в областта на образованието, така и в областта на софтуерните технологии за тяхната разработка. Настоящата презентация ще запознае аудиторията с някои от резултатите от научните изследвания по проект по договор ДН10/05-2016 „Педагогически и технологични аспекти на образователните компютърни игри“ с ФНИ на МОН.

 

Основни изследователски интереси в областта на: информационни системи за електронно обучение, обектно-ориентирано моделиране, интегриране на ИКТ в обучението.
Възможности за експертиза в областта на: бази от данни, софтуерни технологии.
Преподавателски интереси в областта на: информационни системи, бази от данни, обектно-ориентирано моделиране, софтуерни технологии.