facebook

Събития

pexels-pixabay-33153_678x410_crop_478b24840a
29.11.2023 11:20
Събития

Публична лекция „Изследване на приложението на радиотехнически и микровълнови устройства за оптимизирано предаване на телевизионни програми и мултимедийно съдържание“

Корпус 2, зала 307Организатор:
департамент „Телекомуникации“


Лектор:
гл. ас. д-р Йоана Иванова
Участници:
студенти и преподаватели от НБУАкцентира се върху характеристиките на радиотехническите устройства и микровълновите устройства за сателитни предавания и телекомуникационните сателити, които изпълняват ключова роля в радио-телевизионните комуникации с цел да се постигне качествено излъчване на телевизионни програми, радио предавания и медийно съдържание. Практическата насоченост на лекцията се изразява в симулационно моделиране на радиотехнически устройства.


Д-р Йоана Иванова изпълнява длъжността щатен главен асистент към Департамент „Телекомуникации“ на Нов български университет (НБУ), като преподавателската й дейност в НБУ започва в началото на 2016 г.

Специализираните й курсове са свързани с микровълнова техника и технологии, инженерно моделиране на аеркосмически обекти и радиотехнически устройства за 3D печат; технологии за дигитализация и 3D сканиране; 3D моделиране и визуализация на обекти от космическата инфраструктура; техники за интеграция в цифровото видео производство; приложения на Информационните технологии в сигурността.