facebook

Събития

p1140647_678x410_crop_478b24840a
21.11.2023 11:20
Събития

Публична лекция „Юридически професии: Следовател“

Корпус 1, зала 210


Организатор:
департамент „Право“


Лектор:
Кирил Петков – следовател в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура

Модератор:
гл. ас. д-р Памела Бучкова


Участници:
студенти от програма „Право“

Събитието се организира във връзка с курс „Учебна практика „Институции в защита на правото“ и е част от бъдеща поредица събития в рамките на семестъра, които целят да запознаят студентите със специфични аспекти на упражняването на отделните юридически професии. Срещите с практикуващи в съответната област юристи са важни за професионалната ориентация на обучаващите се студенти в програма „Право“ и целят да ги доближат максимално до практическите измерения на преподадената материя в лекционния курс Организация на съдебната система и правозащитните институции.


Kирил Петков e роден през 1991 г., в гр. Варна. 

Завършва специалност „право“ в УНСС-гр.София през 2016г.

От 2017 г. до 2018 г. е разследващ полицай при ОДМВР-Добрич.

От 2018 г. до 2019г. е кандидат за младши следовател в Националния институт на правосъдието.

От 2019г. до 2022г. е младши следовател/следовател в Следствения отдел в Специализирана прокуратура.

От 2022г. до настоящия момент е следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура.