facebook

Събития

p3455359-copy_678x410_crop_478b24840a
20.11.2023 10:00
Събития

Публична лекция „Като наближаващ прилив... Той се влива в устието и продължава по реките: сложността на отговорите в борбата срещу корупция на множество нива“

Like an Incoming Tide… It Flows into the Estuaries and Up the Rivers: The Complexity of Multilevel Anti-corruption Responses

Корпус 1, Аула


Организатори:
Институт за глобални анализи и департамент „Право“ на НБУ


Лектор:
Д-р Стоян Панов


Модератори:
Доц. д-р Деница Топчийска, д-р Румена Филипова (Институт за глобални анализи)


Участници:
Студенти и преподаватели от департамент „Право на НБУ“

Реалната политическа корупция – или усещането за нея, представлява продължително явление, което подкопава доверието в демокрацията, въпреки големия брой регулации и реформи, въведени през последните две десетилетия на национално, регионално и наднационално равнище. Разпространените възприятия за корупционни практики и събития, като например корупционни скандали, се отразяват негативно на политическото доверие във върховенството на правото или доверието в демократичните институции. За да се изследват методологически възприятията и разбиранията за политическата корупция и съответните реакции на национално и наднационално равнище е уместно да се направи исторически-правен анализ на процесите на създаване и развитие на регулаторните рамки, свързани с вътрешните и трансграничните практики на политическа корупция, със специално внимание върху функцията на върховенството на правото. Настоящата лекция има за цел да анализира правните инструменти на ЕС за борба с корупцията и, по-специално, най-скорошните институционални промени в ЕС в тази област, като например Европейската прокуратура и  общия режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на ЕС. Анализът включва последните промени и усилия в антикорупционните мерки в България. Има индикации, че е важно да се контекстуализират антикорупционните мерки на национално и наднационално ниво, като в заключение се търсят конкретни препоръки по отношение на това какво може да се подобри в различните антикорупционни режими.


Лекторът е преподавател по международно право и право на ЕС в University College Freiburg, University of Freiburg, Германия.