Събития

1366993_678x410_crop_478b24840a
16.10.2019 16:20
Събития

Публична лекция „Колко далеч може да ни отведе кризата на репликацията в съвременната наука?“

Семинарна зала на библиотеката

Организатор:
департамент „Когнитивна наука и психология“

Лектор:
доц. д-р Лилия Гурова

Дискутант:
гл. ас. д-р Светослав Савов

Говоренето за криза на репликацията през последните години е провокирано от публичното оповестяване на факти за ниската възпроизводимост на резултатите от изследвания, проведени в различни области на социалните науки (в това число психологията) и медицината. В някои случаи успешно репликираните резултати са едва 11% и то във важна сфера, каквато са пред-клиничните изследвания (Ioannidis, 2005).

На страниците на водещи научни списания се обсъждат възможните причини за тези смущаващи факти, като най-често обект на внимание са лоши научни практики, включващи неадекватно избрани, проведени и интерпретирани статистически анализи, отказът от публикуване на негативни резултати, обвързването на израстването в кариерата с количеството публикувани резултати, а не с тяхната значимост и др. Влиятелни научни общества като Националната академия на науките и академиите за инженерни науки и медицина на САЩ, както и Американската статистическа асоциация, излизат с официални становища във връзка с кризата на репликацията и предлагат набор от мерки за нейното преодоляване. Проведени последователно, предлаганите мерки вероятно ще имат положителен ефект – известно увеличение на възпроизводимостта на резултатите от провежданите изследвания. Остава отворен въпросът обаче дали провалите в репликацията на научни резултати не са само симптом, сигнализиращ, че една част от съвременната наука е достигнала момент, който изисква преосмисляне на самата представа за научен факт и на връзката между фактите и теориите, които тези факти подкрепят. В опит да се отговори на този въпрос ще бъде разгледан принципът за фалсифицируемост – един от най-влиятелните методологични принципи в съвременната наука. Има ли отношение този принцип към кризата на репликацията и до какви изводи води осмислянето на това отношение?  Ще бъде защитено едно предложение за очертаване границите на приложимост на този принцип.