facebook

Събития

akademika_678x410_crop_478b24840a
21.11.2023 11:20
Събития

Публична лекция „Кооперативните взаимодействия на хемоглобина - една от енигмите на живота“ на акад. Христо Цветанов, д.н.

Корпус 1, зала 407


Организатор:
департамент „Природни науки“


Лектор:
акад. Христо Цветанов, д.н.

Модератор:
доц. д-р Галина Сачанска


Кооперативните взаимодействия на биомолекулите стоят в основата на множество биохимични и каталитични процеси. Тези взаимодействия представляват ключова концепция за разбиране процесите на молекулно разпознаване и сигнализиране на надмолекулната самоорганизация на биомолекулите. Нобеловият лауреат Макс Делбрюк е изказал следната фраза: „Колкото повече се приближаваме към разкриването на механизма на действие на живите организми, толкова по-впечатляващ е възторгът. Най-обикновената жива клетка представлява магическа кутия, в която се извършва химически синтез и промяна на молекули. Ние знаем, че живата материя е способна към репродукция, получаване на енергия, да реагира на различни стимули и т.н., но за нас все още е необяснимо как точно тя действа, за разлика от неживата материя, въпреки, че и двете са съставени от едни и същи атоми.“


Акад. Хр. Цветанов е завършил висшето си образование във Висшия химико-технологичен институт (ВХТИ), днес Химико-технологичен и металургичен университет. Получава стипендия за отличен успех в Държавния университет по нефт и газ „И. М. Губкин“ в Москва, специалност „Органичен и нефтохимичен синтез“. След завършването си, започва работа като научен сътрудник в секция „Химия на високомолекулните съединения“ към „Института по органична химия“, преименуванa през 1989 г. в „Институт по полимери“ при БАН.
Преминава през всички научни степени и звания, като от 2015г. е Академик. Научен ръководител е на над 13 докторанти. Автор и съавтор на над 185 научни труда с над 3200 цитата и съавтор на 22 авторски свидетелства и 6 патента.

Акад. Цветанов е получавал 8 пъти покани от Нобеловия комитет по химия за номиниране на лауреати за Нобеловата награда по химия.