Събития

books1_678x410_crop_478b24840a
10.05.2018 11:20
Събития

Публична лекция „Легално разузнаване и разузнаване с открити източници“

В рамките на семинар „Езиците на сигурността“

Корпус 2, зала 115

Организатор:
департамент „Национална и международна сигурност“

Водещ:
Пламен Софрониев – мениджър Сигурност в Ди Ейч Ел Експрес България ЕООД, доктор по стратегии и политики на сигурността на НБУ

Модератор:
проф. д-р Ненко Дойков, директор на Лаборатория за изследване на рисковете и сигурността, ДНМС

Участници:
преподаватели и студенти от програмите на департамент „Национална и международна сигурност“

В съвременното управление на сигурността навременната и точна информация се счита за преимущество, а нейното придобиване обикновено е резултат от разузнавателна дейност. В държавата, разузнаването е поверено на специализираните служби, които са част от разузнавателната общност. Съществува правна рамка, която до голяма степен да регулира използването на разузнавателните методи и средства. Разузнавателната дейност има своето приложение и в корпоративната сигурност. Пример за това е легалното разузнаване, а една от основните му форми е разузнаването с открити източници. Легалното разузнаване е подчинено на два основни принципа – етичност и законност. По този начин структурите за корпоративна сигурност създават добавена стойност и конкуренти предимства на компаниите, които защитават.

Пламен Софрониев работи като мениджър по сигурността в една от водещите международни компании за експресни куриерски услуги и логистика. Образование в сферата на сигурността придобива в НБУ, където през 2015 г. защитава докторат по стратегии и политики на сигурността. Професионалният си опит придобива в частни структури за сигурност от 2007 г., като през годините е заемал различни ръководни длъжности в компании, предоставящи услуги за сигурност и транспорт.

Учредител и заместник-председател на Българска асоциация „Корпоративна сигурност“ (БАКС). От 2014 г. е сертифициран инструктор по авиационна сигурност към ГД „ГВА“.

Активната преподавателска дейност на Пламен Софрониев започва също през 2014 г., като гост-лектор в учебния център на НСБС и продължава като лектор в НБУ, УНСС, ВСУ „Черноризец Храбър“ и Военна академия „Г.С. Раковски“, където преподава в магистърските програми по управление на сигурността.