Събития

dsc-0070_678x410_crop_478b24840a
06.12.2017 19:00
Събития

Публична лекция на проф. д-р Димитър Вацов на тема „За истината и университета днес“

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Ректорат, 240 аудитория (етаж 1)

Организатори:
департамент „Философия и социология“
Висш институт за изследвания „Балкански-Паница“
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Лектор:
проф. д-р Димитър Вацов

В тази лекция ще очертая накратко перформативната теория за истината, разработена в последната ми книга (Това е истина! София: Нов български университет, 2016). Ще покажа, че казването на истина е специфичен практически жест, особено речено устройство: изказванията от типа „Това е истина!“ генерализират обявеното за истина и го издигат до пример, модел за следване, парадигма, която трябва да бъде повтаряна винаги по същия начин (но забележете, че често заблуди и със сигурност лъжите следват същата формула). Доколкото е практически жест – доколкото е перформатив, - казването на истина никога не завършва с абсолютна истина. Истините, които утвърждаваме дори в математиката и физиката се отличават с определено ниво на несигурност.

Тази теория има своите публични следствия: тя отваря възможност за политически употреби и злоупотреби с нея, които следва предварително да бъдат посочени. Третирането на казването на истината само като речево средство допълнително демократизира достъпа до истина: теорията отхвъля всяка претенция за монопол върху истината. Но демократизацията на казването на истини поставя под въпрос авторитета на науката, респективно на университетите. Напредващата маркетизация на „истините“ е първото предизвикателство към този авторитет. Второто предизвикателство идва от Мрежата с нейната отвореност, в която авторитетът на източниците съвсем не е гарантиран. Нещо повече, ако истината е само речево средство за производство на образци за поведение, тогава стратегически организираното настояване на определени образци – в търговската реклама, но и в политическата дезинформация и пропаганда днес, - също са отворена възможност. Живеем ли в „ерата на пост-истината“? Как авторитетът на университетите, исторически стъпил върху истината, днес да бъде преоснован?
                                                                                                                                -
проф. д-р Димитър Вацов


Димитър Вацов е професор по философия в Департамента по философия и социология на Нов български университет. Той е главен редактор на сп. Критика и хуманизъм, както и председател на УС на Фондация за хуманитарни и социални науки – София. . Автор е на следните книги: Това е истина! (София: НБУ, 2016); Опити върху властта и истината (София: НБУ, 2009), Свобода или признаване: Интерактивните извори на идентичността (София: НБУ, 2006); Онтология на утвърждаването: Ницше като задача  (София: Изток-Запад, 2003). Публикувал е редица статии на италиански, руски, френски, испански, полски и английски език. Интересите му са в областта на политическата философия и постаналитичната философия на езика.