Събития

dsc0014_678x410_crop_478b24840a
14.10.2019 14:30
Събития

Публична лекция на тема: „Термичен анализ на циментни състави с високо съдържание на мраморен пълнител“

В рамките на TERRA nostra

Корпус 1, Зала С1/17

Организатор:
Департамент „Природни науки“

Лектор:
Доц. д-р Вилма Петкова Стоянова

Участници:
Студенти, преподаватели и заинтересовани

Темата на презентацията разглежда хипотезите, свързани с термичната декомпозиция на циментни състави с високо съдържание на мраморен пълнител и ниско водоциментно съотношение. В резултат от изследването се установи повишаване на температурите на разлагане на композитите с мраморен пълнител в сравнение с контролната смес, изготвена с кварцов речен пясък. Заместването на част от портландциментния клинкер с мраморен пълнител води до образуване на карбо-сулфо-алуминати.