facebook

Събития

1377594_678x410_crop_478b24840a
07.06.2023 14:40
Събития

Публична лекция на тема „Върховенство на държавния интерес“

Корпус 1, зала 207


Организатор:
департамент  „Национална и международна сигурност“


Водещ:
доц. д-р Михаел Димитров


Лектор:
доц. д-р Йордан Дойков


Участници:
Преподаватели и студенти на департамент „Национална и международна сигурност“


Лекция ще акцентира върху върховенството на държавния интерес. От принципна важност за разбиране на природата на системата за колективна сигурност е да се разбере дихотомията „ценностен универсализъм – държавен интерес“. Би било прекалено опростено, ако ценностният универсализъм  бъде представен единствено като тактическо средство, инструмент за отстояване на държавния интерес. Проблематиката се разглежда в светлината на международната ситуация между двете световни войни.


Йордан Дойков е доцент по сравнителна политология и доктор по политология и притежава магистърски степени по икономика, социология и педагогика, а също и бакалавърска степен по военно дело. Преподавал е като хоноруван асистент в УНСС, асистент в УниБИТ, доцент във ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ и УниБИТ и като хоноруван доцент в АМВР и НБУ. Автор е на монографиите Политическото решение. Механизъм за вземане на решение по националната сигурност (2007); България във Варшавския договор и в НАТО /Институционална специфика на политическото решение за участие на българската държава във военнополитически групировки през втората половина на XX-ти и началото на XXI-ви век/ (2010); Методологическо конструиране в социалния анализ, т. 1. За познанието, опита и практиката (2019).