facebook

Събития

img-0044_678x410_crop_478b24840a
28.04.2016 13:00
Събития

Публична лекция „Нововъзникващите пазари в Азия- перспективи и ограничения пред макроикономическото им развитие“

Корпус 2, зала 404

Организатор:
департамент „Икономика“

Лектор:
проф. д-р Бруно Серги, Università degli Studi di Messina

Модератор:
доц. д-р Ренета Димитрова

Участници:
студенти от БП „Финанси“, студенти от БП и МП на департамент „Икономика“

Публичната лекция има за цел да представи последните тенденции в глобалната икономика и да маркира процесите на нейното преструктуриране с фокус върху бързоразвиващите се азиатски икономики и нововъзникващите пазари.

Проф. Бруно Серги има икономическо образование – завършва магистърска програма в Лондонския университет и защитава докторска дисертация в университета на Greenwich Business School – London. Понастоящем преподава „Икономическа политика“ и „Международна политическа икономия“ в Университета на Месина, както и „Икономика на нововъзникващите пазари: Азия и Източна Европа“ и „Политическа икономия на Русия и Китай“ в Харвардския университет и Университета Принстън. Той е водещ сътрудник в Центъра за изследвания на Русия и Евразия в Харвардския университет. Има множество публикации, посветени на актуални проблеми в областта на: прехода от планова към пазарна икономика; международната макроикономика; глобалния бизнес.