facebook

Събития

dsc-0104_678x410_crop_478b24840a
22.12.2023 16:20
Събития

Публична лекция „Обобщение на операцията конволюция в невронни мрежи“

Корпус 1, зала 315
Онлайн


Организатори:
департамент „Информатика“
Лаборатория по изкуствен интелект, роботика и вградени системи
Лаборатория „Изкуствени когнитивни системи“


Лектор:
доц. д-р Стоян Мишев


Модератор:
доц. д-р Ясен Горбунов


Участници:
преподаватели, изследователи и студенти


Теорията на групите предоставя инструмент за създаване на слоеве на невронни мрежи, еквивариантни по отношение на определени преобразувания. В доклада ще представя реализирани такива слоеве чрез представяния на групите на транслациите, въртенията, пермутациите, както и на симплектичната група.