facebook

Събития

pexels-julia-m-cameron-4145190_678x410_crop_478b24840a
14.10.2022 14:40
Събития

Публична лекция „Оценяване чрез D-Scoring“

Корпус 2, зала 702


Организатор:
департамент „Информатика“


Лектор:
доц. д-р Димитър Атанасов


Съществуват множество различни концепции и методологии за моделиране на отговара на тестов въпрос и психометрично оценяване на способностите. D-Scoring представлява една иновативна методика адресираща голяма част от възникващите проблеми. Нейното представяне ще бъде съпоставено с някой от съществуващите методики за тестово оценяване.

Основните интереси на доц. д-р Димитър Атанасов са в областта на статистическите методи, използвани в психометрията, разклоняващите се стохастични процеси и приложението на статистическите методи в различни области на науката.

Участвал е в редица национални и международни проекти. Автор е на множество публикации в областта на статистиката и нейните приложения.