facebook

Събития

img-f69337b799f052b477007485d8fbea42-v_678x410_crop_478b24840a
29.06.2023 18:30
Събития

Публична лекция „Потайностите на „Св. София“: графитите и техните послания“

Конферентна зала под куполите на Софийското ларго


Организатор:
департамент „Средиземноморски и Източни изследвания“


Лектор:
проф. Тома Томов


Участници:
академична общност


Събитието разглежда скритите знаци, надписи и рисунки - графити от „Св. София“, които не са свързани с предварителна подготовка и в тях прозира човешкото желание за самоизява и общуване. Те изразяват личното благочестие на техните автори и на черковната стена изпълнявали ролята на молитва, оставена завинаги. Дълго време пренебрегвани като „латринална живопис“, днес те поднасят неочаквани изненади, запълвайки празнините на нашето познание за различни страни от средновековната епоха. За първи път тези знаци са събрани, грижливо проучени и част от тях (надписите на кирилица и глаголица, корабите-графити) издадени в каталог.

Задълбочените познания на проф. Тома Томов по историята на славянските езици, както и по палеография на надписи и графити, му позволяват професионално и трайно да навлезе във все още слабо разработеното научно поле на палеославистиката в което всяко теоретично обобщение е приносно и има огромно значение за реконструкцията на общата картина на епиграфските традиции на южните и източни славяни. Колегията на медиевистите в България е добре запозната с публикациите на проф. Томов, които в голямата си част имат иновативен и приносен характер. Зад граница е определян за „най-известният учен, който документира, дешифрира и публикува“ надписите и рисунките-графити от „Св. София“ (дн. Истанбул). Неговият капитален труд върху надписите-графити на кирилица и глаголица е не само уникално пособие по славянска епиграфика, запълващо сериозна празнина в знанието за средновековната епоха, но и най-добрият начин да се съхранят за идните поколения текстове, чието съхранение и съществуване е сериозно застрашено, както от капризите на времето, така и от днешните променливи интереси. Наскоро се появи и неговият корпус с рисунки-графити на кораби от „Св. София”.