facebook

Събития

1333605-copy_678x410_crop_478b24840a
14.11.2023 11:30
Събития

Публична лекция „Превенцията на насилие в семейството и обществото в контекста на политиките и стандартите за полово равенство “

Корпус 1, Аула


Организатори:
департамент „Право“,
департамент „Политически науки“,
отдел „Проекти“, НБУ


Лектори:
адвокат Даниела Горбунова
Елена Трифонова


Модератор:
доц. д-р Деяна Марчева, департамент „Право“


Дискутант:
доц. д-р Евелина Стайкова, департамент „Политически науки“

 

Участници:
проф. д-р Екатерина Михайлова, преподаватели и студенти от НБУ, представители на администрацията на НБУ и др.


Настоящата публична лекция е предложена от Български център за джендър изследвания (БЦДИ) в контекста на проект „Чрез превенция на насилието в семейството – към превенция на насилието в обществото“. Ще бъдат обсъдени ключови проблеми на домашното насилие и реформите в правната уредба, както и ще бъдат представени различни безплатни програми в рамките на проекта.

 

С настоящата лекция НБУ не само оказва сътрудничество и подкрепа на своите партньори от гражданското общество, но и осъществява информационни и образователни дейност в контекста на своята Политика за равнопоставеност между половете и плана за действие 2022-2024 г.

Адвокат Даниела Горбунова и Елена Трифонова работят в програмите на Българския център за джендър изследвания, вкл. Правна програма, Превенция и защита срещу домашното насилие и др.