facebook

Събития

books1_678x410_crop_478b24840a
28.11.2023 11:00
Събития

Публична лекция „Проектът за изменение и допълнение на Конституцията на Република България“

Корпус 1, Аула


Организатор:
департамент „Право“Лектор:
доц. д-р Атанас Славов


Модератор:
проф. д-р Екатерина Михайлова


Участници:
студенти от департамент „Право“ и гости


В Народното събрание на Република България е внесен законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България. Проектът е на етап разглеждане и разискване както сред народните представители така и сред обществеността и академичните среди.


Лекторът е министър на правосъдието в действащото в момента правителство и има пряко отношение към темата за изменение и допълнение на Конституцията.