Събития

dsc0053-copy_678x410_crop_478b24840a
16.01.2018 18:00
Събития

Публична лекция „Противодействие на заплахите за сигурността на аерогарите“

В рамките на семинар „Езиците на сигурността“

Корпус 2, зала 404

Организатори:
департамент „Национална и международна сигурност“

Лектори:
проф. д-р Владко Иванов-ръководител на катедра в Академия на МВР и Мина Станева - служител в структурно звено за летищна сигурност и преподавател в Академия на МВР.

Модератор:
проф. д-р Ненко Дойков

Участници:
преподаватели и студенти от департамент „Национална и международна сигурност“

Във връзка с нарастващата глобална несигурност всички общества и стратегически обекти преоценяват заплахите и рисковете за сигурност. мерките за защита на аерогарите обхващат широк кръг от дейности, които гарантират обществения ред, граничния контрол и сигурността на полетите. целта е да се улесняват комуникациите и удобствата на гражданите като се гарантира тяхното спокойствие.

Проф. д-р Владко Иванов е хоноруван преподавател в департамент „Национална и международна сигурност“.