facebook

Събития

1333605-copy_678x410_crop_478b24840a
06.12.2023 11:30
Събития

Публична лекция „Психологически корелати на конспиративните вярвания“

Корпус 1, зала 20


Организатор:
департамент „Когнитивна наука и психология“


Лектор:
д-р Веселина Къдрева


Модератор:
гл. ас. д-р Евгения Христова


Участници:
Преподаватели, студенти и гости на НБУ


Склонността към вярване в конспиративни теории е интересен психологически феномен с ясно изразена социална значимост. Редица изледвания показват, че разпространението на конспиративни вярвания би могло да доведе до социално разединение, недоверие в институциите и науката, отказ от социална и политическа ангажираност, отказ от ваксинация против ваксинопредотвратими заболявания и други негативни последствия. В рамките на психологическите изследвания в областта се търсят възможните предиктори на склонността към конспиративни вярвания, както и нейните мотивационни корени. Изследват се когнитивните механизми, които са отговорни за формирането на конспиративни нагласи. По-задълбоченото разбиране на ролята на когнитивните процеси във формирането на конспиративни вярвания би могло да допринесе за развитието на целенасочени интервенции и стратегии, които да противодействат на разпространението на конспиративни теории в обществото, както и на тяхното негативно влияние. В лекцията ще бъдат представени значими психологически изследвания в областта, както и изследвания на лектора по темата.


Веселина Къдрева е доктор по психология, преподавател в департамент „Когнитивна наука и психология“, НБУ. Научните интереси на д-р Къдрева са в областите на експерименталната психология, взeмането на решение и преценка, въздействието на емоциите върху познавателните процеси, конспиративните вярвания. В научно-изследователската си дейност тя използва поведенчески експерименти, записи на очни движения и физиологични показатели. Участва в международни проекти.