facebook

Събития

dsc0553_678x410_crop_478b24840a
16.11.2022 16:20
Събития

Публична лекция „Ранното езиково развитие в семеен и социален контекст“

Корпус 1, зала 205


Организатори:
департамент „Когнитивна наука и психология“ и Изследователски център по когнитивна наукаВодещ:
доц. д-р Елена Андонова

Дискутант:
доц. д-р Милена Мутафчиева


Участници:
преподаватели, студенти и други, интересуващи се от посочената тема


Темата на публичната лекция третира почти неизследван въпрос у нас, който обаче е от голямо социално значение. Дали и как оказват влияние социо-демографските характеристики на семейната среда върху ранното детско развитие? Представянето се основава на най-нови анализи на голям масив от данни с акцент върху ранното езиково развитие на българските деца до 3-годишна възраст.


Доц. д-р Елена Андонова работи в Нов български университет от 1994 г. Защитила е докторската си дисертация в Кардифския университет, Великобритания, работила е също така в Германия и Великобритания. Нейните научни изследвания са в областта на усвояването на роден език, обработката на реч от монолингви и билингви, пространствения език и комуникация, връзката между езиковата и други познавателни способности. Участвала е в различни международни изследователски проекти и е автор на десетки научни публикации. Тя е директор на Изследователския център по когнитивна наука в НБУ.