facebook

Събития

books3_678x410_crop_478b24840a
12.04.2024 11:20
Събития

Публична лекция „Разпознаването като следствено действие“

Корпус 1, зала 210Организатор:
департамент „Право“


Лектор:
д-р Иван Аврамов


Модератор:
проф. д-р Веселин Вучков

Участници:
студенти и преподаватели от Департамент „Право“ на НБУ


Разпознаването е един от осемте способа за събиране на доказателства по Наказателно-процесуалния кодекс, а неговата същност е установяване на тъждество, сходство или различие на определен обект от страна на разпознаващо лице. Това процесуално-следствено действие, макар и относително рядко срещано в съдебната практика, разкрива редица специфични особености. На тези особености ще се спре лекторът.

Иван Аврамов е следовател съм следствения отдел на Софийска градска прокуратура. Притежава богат опит и разнообразна процесуална практика: разследващ полицай и следовател по дела със специфичен предмет. Притежава и образователна и научна степен „доктор“ в областта на наказателно-процесуалното право под научното ръководство на проф. Веселин Вучков с тема на дисертация „Разпознаването – наказателно-процесуални аспекти“.