facebook

Събития

img-6507_678x410_crop_478b24840a
04.05.2023 10:30
Събития

Публична лекция „Реставрация на художествени ценности в недвижимото културно наследство – теория и практика“

Корпус 2, зала 505


Организатори:
департамент „Архитектура“
арх. Даниела Джуркова, гл. ас. д-р арх. Весела Попова

Лектор:
Аглика Икономова, реставратор


Модератори:
арх. Даниела Джуркова, гл. ас. д-р арх. Весела Попова, департамент „Архитектура“


Участници:
студенти и докторанти от програмите „Архитектура“, „Изящни изкуства“, и допълнителни гости със сходни интереси

 

 

 Студентите и докторантите ще имат възможност да се запознаят с работата на художника – реставратор на базата на примери от практиката. Това ще разшири познанията им по отношение на екипната работа на множеството специалисти в процеса на опазване на недвижимото архитектурно наследство.