Събития

1855523-copy_678x410_crop_478b24840a
12.04.2021 14:40
Събития

Публична лекция „Системи и методи за управление в туристическите комплекси“

Moodle

Организатор:
департамент „Администрация и управление“

Лектор:
гл. ас. д-р Теодора Ризова

Участници:
преподаватели от департамент Администрация и управление, студенти от курс BUTB403 „ Функциониране и развитие на туристическите комплекси“, BUTB601 „Преговори и договори в туризма“, МВАМ673 „Индустрия на гостоприемството“ , представители на туристическия бизнес в страната и всички проявили интерес преподаватели и служители на НБУ.

Актуалната тема за управлението на съвременния туризъм в туристическите комплекси в България, разглеждани като основа за постигане на устойчивост на туризма в регионален и национален план, ще бъде представена на публичната лекция от гл. ас. д-р Теодора Ризова.

Ще бъде обоснован разработения концептуален модел за изследване на ефективността на управлението в туристическите комплекси – т.нар. интегриран модел на управление, създаващ преки условия за развитие на регионалната икономика.