Събития

spark_678x410_crop_478b24840a
03.05.2018 16:30
Събития

Публична лекция „Специфики на комуникационния модел на SPARK – платформа за споделена мобилност с електромобили в София“

В рамките на семинар „Знания за ПР практици и журналисти“ 

Корпус 1, зала 405

Организатор:
департамент „Масови комуникации“ 

Лектор:
Боян Бакърджиев, мениджър „Комуникации и PR“ на Райд Шеър България АД

Модератор:
гл. ас. д-р Евелина Христова

Участници:
студенти, преподаватели и гости на департамент Масови комуникации

Събитието е част от семинар „Знания за ПР практици и журналисти“ на департамент „Масови комуникации“ и си поставя за цел да запознае студентите с професионалисти от практиката в сферата на пъблик рилейшънс и журналистиката.

SPARK e първата car sharing услуга в България. Освен това е една от малкото такива услуги в Европа, която предлага само електрически автомобили. По същество платформата позволява да локализирате най-близкия до вас автомобил, да го резервирате и наемете през мобилния си телефон, независимо дали искате да ползвате колата за няколко минути или няколко дни. Спецификата на услугата, липсата на аналог в България, както и почти отсъстващата електромобилност у нас, предполагат изграждането на комплексен комуникационен модел, който не само да достигне до целевите публики, но и да отговори на всички въпроси и неясноти.

Боян Бакърджиев е завършил „Масови комуникации“ в Нов български университет. Той е мениджър „Комуникации и PR“ на еМобилити Инетрнешънъл АД, компания-пионер в сектора на електрическата мобилност, изграждането на зарядна инфраструктура за електромобили и споделената мобилност. Притежава над 12 години опит в сферата на корпоративните комуникации и връзките с обществеността. Работил е в секторите индустриални минерали, недвижими имоти, финансови услуги, енергетика и ВЕИ, IT и телекомуникации.