facebook

Събития

dsc-0450_678x410_crop_478b24840a
03.07.2023 16:30
Събития

Публична лекция „Сравнение и обяснение при учене и пренос на знание“

Корпус 1, зала 310


Организатор:
департамент „Когнитивна наука и психология“


Лектор:
ас. д-р Маргарита Павлова


Модератор:
доц. д-р Пенка Христова


Участници:
преподаватели, студенти и гости на НБУ


Мисленето по аналогия – способността да се забелязват релации между различни ситуации – е от ключово значение за ученето. Важен въпрос е как хората изграждат преносимо знание чрез учене на примери. Предишни изследвания показват, че сравняването на двойки примери или обяснението на един пример може да подпомогне разбирането на материала и последващия пренос. Малко проучвания обаче са изследвали тези процеси в една и съща парадигма и често докладват противоречиви резултати по отношение на превъзходството на всеки от тези процеси, което показва, че е необходима повече работа, за да се разбере по-добре как тези процеси подпомагат ученето. В лекцията ще бъде представено изследване, разглеждащо условията, при които сравнението и обяснението подпомагат ученето, техните ефекти върху различни задачи за пренос, както и ролята на различни степени на подкрепа на обучението върху ученето и преноса на знание. Разбирането на ролята на ученето по аналогия и процесите, които са включени в него, както и начините, по които те могат да бъдат подкрепени, е важно не само от фундаментална научна гледна точка, но може да има и практическо приложение в разработването на учебни материали, които подпомагат ученето по аналогия.


Д-р Маргарита Павлова е психолог и асистент в департамент „Когнитивна наука и психология“ на Нов български университет. Научните й интереси и публикации са в областта на ролята на разсъжденията по аналогия в ученето при деца и възрастни, както и връзката между мисленето по аналогия и други когнитивни процеси. Нейната изследователска програма се фокусира върху това как сравнението и обяснението на аналогични примери влияят върху ученето и преноса на знание, както и какви са факторите, които благоприятстват изграждането на преносимо знание. От 2020 г., заедно с Matthew Slocombe (University of London, Birkbeck), Маргарита Павлова организира и провежда Analogical Minds Seminar, международен онлайн семинар по аналогия.