Събития

dsc01477_678x410_crop_478b24840a
15.05.2019 18:00
Събития

Публична лекция „Степните империи на Евразия и Хазарския каганат“

Корпус 2, Зала 504

Организатор:
Музей на НБУ
департамент „Изкуствознание и история на културата“
департамент „Антропология“

Лектор:
проф. В. Петрухин от Еврейския университет в гр. Москва

Водещ:
Проф. Иван Маразов, д.н.

Участници:
Преподаватели и студенти от програми „Изкуствознание и артмениджмънт“, „Антропология“, „Тракия и културата на древния свят“ и алумни на НБУ, както и учени от различни научни институции в София и страната.

Владимир Яковлевич Петрухин е професор, доктор на историческите науки, главен научен сътрудник на Отдела по „История на средните векове“ на Института по славистика и балканистика при РАН и професор в Еврейския университет в гр. Москва. Той се занимава с изследване на етнокултурната история на славяните, ролята на варягите и хазарите в руската история, изучава проблемите на славяно-юдейските отношения, митологичните традиции на народите от Северна Евразия и участва в подготовката на публикации на исторически извори. Награди: диплом на Институт „Отворено общество“ за победител в конкурса „Нови книги за социалните и хуманитарните науки за висшето образование“ (1996); медал на Славянския фонд на Русия за големия му принос в опазването и развитието на Кирило-Методиевото наследство (2010 г.); награда „Д. С. Лихачов“ през 2015 г. за монографията „Русия през IX - X в. От призванието на викингите до избора на вяра“.