Събития

sledata_678x410_crop_478b24840a
08.05.2018 13:00
Събития

Публична лекция „Театрални училища, лаборатории, артистичен мениджмънт – от изследване и тренинг към международни мрежи, предлагани от театралните фестивали“

В рамките на Национален отворен форум за най-младите в театъра „Следата 2018“

Корпус 1, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев“

Организатор:
Университетски театър

„Theatre schools, laboratory and managerial field - From research and training towards connections with the internationational network ofered by theatre festivals“

Лектор:
Симиона Алба Станциу, гост-преподавател от университета в Сибиу, Румъния

Модератор:
гл. ас. д-р Ася Иванова

Участници:
преподаватели от НБУ, студенти и дипломанти, гости на форума

Форумът е инициатива на Университетски театър, НБУ и е насочен към подпомагане на кариерното развитие и подкрепа на дипломанти и дебютанти в сферата на изпълнителските изкуства на национално ниво. Реализацията на проекта съдейства за постигането на заложените цели на НБУ, свързани с развитието и популяризирането на университета и неговите културни инициативи.


Алба Симиoна Станциу е преподавател в катедра „Драматични и театрални изследвания“ на Университета „Лука Блага“ в Сибиу, Румъния. Води теоретични курсове в областта на театъра, танца, естетиката и драматургията. Тя е автор на две книги: „Дон Жуан. Донжуанизъм, театралност и маниерност“ и „Ритуал и образ в съвременния танц“. Публикува студии и есета, фокусирани върху съвременните изпълнителски изкуства както в румънски, така и в международни театрални списания. Също така е активен участник в Международния театрален фестивал в Сибиу (един от най-значимите на Балканите), с проекти, предназначени за франкофонска драма и театър за младите хора.