facebook

Събития

arches-national-park_678x410_crop_478b24840a
12.06.2023 16:20
Събития

Публична лекция „Трансформации на религиозния опит в късната модерност“

Корпус 2, зала 305


Организатор:
департамент „Философия и социология“Лектор:
гл. ас. д-р Теодора Карамелска

Дискутант:
проф. д-р Мартин Канушев


Участници:
студенти от специалност социология и антропология, преподаватели от департаменти „Философия и социология“, „Антропология“ и „Политически науки“

Лекцията разглежда от социологическа перспектива трансформациите на религиозността в епохата на късната модерност и по-конкретно възхода на т.нар. холистична спиритуалност. Фокусът е поставен върху причините за увеличаването на хората, самоопределящи се като „вярващи, но не религиозни“, и върху съпротивите им срещу институционализираното християнство. На основата на полуструктурирани дълбочинни интервюта и данни от последните две вълни на Европейското изследване на ценностите за България се анализират различни форми на спиритуален опит, които са организационно флуидни, не предполагат твърди членства и не залагат на регулярно посещение на храмове/култови места. Изследват се ефектите на индивидуализираните верови синтези върху справянето на българите с житейски кризи и биографични дисконтинуитети, а също върху създаването на нов тип общностни връзки.

Гл. ас. д-р Теодора Карамелска е преподавател в департамент „Философия и социология“ на Нов български университет и заместник главен редактор на списание „Социологически проблеми“. Интересите й са в областите: социология на религията и съвременната култура, качествени методи на социологическо изследване, история на социологията.

 

 

Изображение: someinspiration.com