Събития

1922354_678x410_crop_478b24840a
15.03.2021 18:00
Събития

Публична лекция „Тунис: от революцията до контрареволюцията“

В рамките на цикъл от лекции „Преосмисляне на демократичните преходи. Десет години от „Арабската пролет“

Online

Организатори:
Франкофонски програми на департамент „Политически науки“
Франкофонски център за академични постижения, НБУ

«La Tunisie de la révolution à la contre-révolution»

Лектор:

проф. Джамил Сайа, Институт по политически науки, Гренобъл, Франция
Prof. Jamil Sayah, Sciences Po, Grenoble

Модератор:
гл. ас. д-р Петя Георгиева

Дискутант:
проф. д-р Анна Кръстева

Участници:
Студенти и преподаватели франкофони от НБУ и други

Проф. Джамил Сайа преподава в Института по политически науки в Гренобъл, Франция и ръководи магистърска програма „Средиземноморие и Среден Изток“. Той е автор на многобройни изследвания, сред които монографиите:

La révolution tunisienne : la part du droit, 2013; L'acte II de la Révolution tunisienne: la Constitution, 2016; L'acte III de la Révolution tunisienne: La contre-révolution, 2020