Събития

pexels-maarten-van-den-heuvel-4490694_678x410_crop_478b24840a
21.12.2020 11:00
Събития

Публична лекция „Устойчиво градско развитие по време на (глобална) криза“

Онлайн
Meeting ID: 881 4712 6283

Организатор:
департамент „Политически науки“

Лектор:
д-р Евелина Стайкова, департамент „Политически науки“

Дискутант:
д-р Юлиана Хаджичонева, департамент „Администрация и управление“

Участници:
студенти и преподаватели от департамент „Политически науки“ и „Администрация и управление“

Днес повече от половината население на земята живее в градове. Този фактологичен цивилизационен прелом върви успоредно с друг, който касае философията в управлението на градовете. Не е възможно да бъде мисленo извън парадигмата на устойчивото развитие.

Съвременният град е място на контрасти. В него възникват проблеми, но се намират и решения. В периоди на криза, някои от най-големите дефицити в градското управление стават чувствително видими. От друга страна, именно кризата катализира развитието на едни от най-иновативните решения.

Евелина Стайкова е доктор по политически науки и ръководите на департамент „Политически науки“ на Нов български университет. Координатор е на CERMES (Център за бежански, миграционни и етнически изследвания). Нейните преподавателски и научни интереси включват теми, свързани с градски политики и местна демокрация, миграционни изследвания, популистки партии и движения. Има опит в координиране и участие в различни проекти в сферите на анализ на качеството на демокрацията, интеграцията на мигрантите и малцинствата, както и развитието на градски политики. Последните й изследователски проекти са “MATILDE - Migration Impact Assessment to Enhance Integration and Local Development in European Rural and Mountain Regions” (Horizon 2020), “ReCriRe - Representations of the crisis and crisis of representation” (Horizon 2020); “CEASEVAL - Evaluation of the common European asylum system under pressure and recommendations for further development” (Horizon 2020). Автор е на множество статии, публикувани в български и чуждестранни издания. Последната й книга е „Градски политики и местна демокрация в началото на 21 век“ (2020).