Събития

dsc0009_678x410_crop_478b24840a
15.04.2019 16:20
Събития

Публична лекция „Валутният риск в икономиката: теоретични и практико-приложни измерения“

Корпус 1, зала 212

Организатори:
департаменти „Икономика“


Водещ:
гл. ас. д-р Ирена Николова

 

Участници:

студенти от програмите по БП „Финанси“ и БП „Счетоводство и контролинг“, преподаватели и гости  

 

По време на публичната лекция ще бъдат представени и дискутирани актуалните въпроси свързани с валутните курсове, валутнокурсовите режими и валутния риск в отделни държави, сред които България и останалите държави от Европейския съюз, САЩ и Япония.

Публичната лекция е част от процедурата за обявяване на конкурс за академичната длъжност „доцент“.