facebook

Събития

image-banner_678x410_crop_478b24840a
16.11.2023 11:20
Събития

Публична лекция „Въведение в мецотинтото“

Корпус 2, ЦИ 01


Организатор:
департамент „Изящни изкуства“


Водещ:
ас. д-р Васил Ангелов


Участници:
събитието е отворено, както за студенти от БП и МП „Визуални изкуства“ модул „Графика и илюстрация“ и майнър програма „Графика и илюстрация“, така и за външни лица, които имат интерес към презентираната тема


Темата на публичната лекция е „Въведение в мецотинтото“ Мецотинтото е една от най-сложните и трудоемки техники. Тя дава възможност за изграждането на графични творби, които се отличават с изключително богатство на полутоновите градации.

В лекцията ще бъде направен преглед на историята и развитието на мецотинтото до днешни дни, ще се прегледат традиционните методи за награпяване на плочите, нужните иструменти, материали и оборудване, необходимои за отпечатването. Ще се направи преглед и на съвременни графици, работещи в техниката на мецотиното. Лекцията ще създаде цялостна представа за техниката, което ще даде основа и за по-задълбочен анализ, на определени фактори при изграждането на мецотинто, в бъдеще.

Ас. д-р Васил Ангелов е преподавател по графика в модул „ Графика и илюстрация“ към департамент „Изящни изкуства“

Неговите интереси са свързани с класическите графични техники, в частност дълбокопечатните техники. От повече от 10 години се занимава с рядко използваната класическа графична техника на мецотинтото. Постоянно усъвършенства своите знания и умения в тази техника. Участва в изложби и графични форуми в страната и чужбина. Носител е на награди от графични форуми в страната и чужбина. Член е на графичното студио Print Nest.