Събития

books6_678x410_crop_478b24840a
04.04.2018 11:20
Събития

Публична лекция „Въздействие на радиацията върху човешкото здраве“

В рамките на семинар TERRA nostra-junior

Корпус 1, Зала С1/17

Организатори:
департамент „Природни науки“
Лаборатория по Химия

Лектор:
Аделина Савова, студент в БП „Биология – обща и приложна“ и майнър програма, втора специалност „Екология и опазване на околната среда“ в Нов български университет

Модератор:
доц. д-р Вилма Петкова Стоянова

Участници:
студенти, преподаватели, заинтересовани

Темата на презентацията разглежда по какъв начин радиацията влияе върху човешкото здраве и до какви живото застрашаващи трансформации на органите и системите може да доведе, излагането на индивида на радиационно въздействие с висока интензивност.