Събития

books1_678x410_crop_478b24840a
12.04.2017 18:00
Събития

Публична лекция „За несъзнаваната вина и нейните проявления в обществения живот“

Корпус 2, зала 110

Организатори:
Алумни клуб към МП „Клинична психология – психоаналитична перспектива“
департамент по когнитивна наука и психология
Център за кариерно развитие и обучителни ресурси, НБУ

Лектор:
Калина Стаменова, Ph.D.

Модератор:
Петя Милчева, алумни на Нов български университет

Лекцията изследва психоаналитичното разбиране за един вид парадоксална и невидима вина, за която говорят Фройд, Клайн и други съвременни психоаналитици. Според теорията на обектните отношения съществува взаимозависимост и постоянно взаимодействие между вътрешнопсихичната и външната реалност. Невъзможността да бъдат осмислени и разбрани проявленията на подобен вид несъзнавана вина би довело до пречки, както пред личното, така и пред общественото развитие. От друга страна, психоанализата също твърди, че разбирането е своеобразна форма на действие и поради това лекцията, както и дискусията след нея, се стремят да отворят пространство в опит да бъдат разбрани и повлияни подобни психични явления.

Калина Стаменова, Ph.D., е преподавател и научен сътрудник в Университета в Есекс, Великобритания, къдетo защитава докторската си степен в Центъра за психоаналитични изследвания в областта на приложение на психоанализата в образованието. Научните й интереси обхващат използването на психоанализата в социалните науки, психоаналитични методи на изследване, както и психоанализа и групови отношения. Изнася доклади на редица международни конференции. В момента работи съвместно с Боб Хиншелууд по издаване на книга озаглавена „Методи за изследване на несъзнаваното“ (Methods of Research into the Unconscious, forthcoming Karnac 2018)