Събития

books5_678x410_crop_478b24840a
11.12.2017 10:00
Събития

Публична лекция „Замърсяване на природата с тежки метали“

В рамките на семинар TERRA nostra-junior

Корпус 1, Зала С1/17

Организатори:
департамент „Природни науки“
Лаборатория по химия, МФ

Лектор:
Екатерина Красимирова Коева – студент в БП „Биология – обща и приложна“ и майнър програма втора специалност „Екология и опазване на околната среда“ в Нов български университет

Модератор:
доц. д-р Вилма Петкова Стоянова

Участници:
студенти от бакалавърските и магистърски програми на департамент „Природни науки“, преподаватели, заинтересовани

Темата на презентацията представя замърсителите на почви с тежки метали, механизма на тяхното разпространение и влияние върху човешкия организъм.