Събития

legal-imagination_678x410_crop_478b24840a
28.01.2021 11:00
Събития

Публична лекция „Защо има смисъл от „право и литература“? “

Онлайн
Meeting ID 813 4346 9603
Passcode  957005

Организатор:
департамент „Право“


Лектор: 
гл. ас. д-р Деяна Марчева

Модератор:
проф.д-р Екатерина Михайлова

Участници:
академичната общност в НБУ


Лекцията ще се фокусира върху значението на интердисциплинарните изследвания „право и литература“ за развитие на юридическото образование и ще анализира „Юридическото въображение“ на Джеймс Бойд Уайът, който е основоположник на тази гранична академична област в хуманитаристиката.


Гл. ас. д-р Деяна Марчева е преподавател в департамент „Право“ на Нов български университет с разностранни интереси в областта на публичното право и интердисциплинарните научни изследвания. Тя е един от организаторите на общоуниверситетския семинар „Права на човека“.