facebook

Събития

pexels-thisisengineering-3862372_678x410_crop_478b24840a
21.12.2020 11:20
Събития

Публична онлайн лекция „Изграждане на 3D дизайн за виртуални среди с използване на професионални софтуерни продукти за 3D моделиране и видео обработка“

Онлайн


Организатор:
департамент „Телекомуникации“

Лектор:
ас. д-р Йоана Иванова


Участници:
студенти и преподаватели от департамент „Телекомуникации“


Студентите ще се запознаят с основни методи за създаване на реалистични 3D сцени с помощта на професионални продукти за 3D моделиране, анимация и видео обработка.

Ще имат възможност да придобият практически умения, свързани с технологията “Chroma Key”, чрез която заснет на зелен екран обект се изрязва от фона, за да бъде импортиран в друго видео или 3D сцена.

Д-р Йоана Иванова изпълнява длъжността щатен асистент към департамент „Телекомуникации“ на Нов български университет (НБУ), като преподавателската й дейност в НБУ започва в началото на 2016 г.

Специализираните курсове, които води, са свързани с дизайн с CAD/CAM и 3D печат, 3D дизайн за виртуални среди и технологии за дигитализация; Интелигентни транспорти системи; техники за интеграция в цифровото видео производство; проектиране и моделиране на високотехнологични центрове; приложения на Информационните технологии в сигурността.