Събития

174658376-297818291744040-3937100394267303488-n_678x410_crop_478b24840a
20.04.2021 12:00
Събития

Публична презентация „Карта за БДЖ ламинирана два пъти от гадна лелка“

Университетски театър


Организатори:
департамент „Театър“
Университетски театър


Водещи:
доц. д-р Ася Иванова
Мартина Апостолова

Участници:
студенти от първа година, програма „Театър“, преподаватели и студенти от различни програми в НБУ, гости


„Карта за БДЖ ламинирана два пъти от гадна лелка“ е публично представяне на работата на студентите от първа година програма „Театър“ в курсове „Движенчески тренинг 2 част“ и „Психофизическа загрявка 2 част“. Курсовете се проведоха в периода 1.03. – 20.04. 2021 г. в рамките на общо 60 академични часа. Въпреки смесената форма на обучение – присъствено и онлайн, високите постиженията на студентите предизвикаха водещите преподаватели Ася Иванова и Мартина Апостолова да представят публично съвместната си работа. В продължение на един час зрителите ще имат възможност да се запознаят с индивидуалността на всеки един студент, да срещнат уникалната му чувствителност, усет за движение и изграждане на кратка театрална форма.