facebook

Събития

2366191_678x410_crop_478b24840a
02.11.2021 14:40
Събития

Публична защита на дисертационен труд

Moodle

Организатор:
департамент „Икономика“

Кандидат:
Десислава Георгиева Маврова

Председател на научното жури:
проф. д-р Иванка Данева Гайдарджиева

Научното жури:

1. проф. д-р Иванка Данева Гайдарджиева, професионално направление 3.8 Икономика, департамент „Икономика“, НБУ, София

2. доц. д-р Ренета Маринова Димитрова, професионално направление 3.8 Икономика, департамент „Икономика“, НБУ, София

3. проф. д-р Атанас Блажев Атанасов, професионално направление 3.8 Икономика, катедра „Счетоводна отчетност,С.А."Д.А.Ценов, Свищов

4. доц. д-р Лилия Тодорова Рангелова-Петкова, професионално направление 3.8 Икономика, катедра „Счетоводство и анализ“, УНСС, София

5. доц. д-р Росица Недкова Иванова, катедра „Счетоводство и анализ“, УНСС, София
РЕЗЕРВИ
1. доц. д-р Станислава Панчева Георгиева, професионално направление 3.8 Икономика, департамент „Икономика“, НБУ, София

2. доц. д-р Галина Симеонова Чиприянова, професионално направление 3.8 Икономика, катедра „Счетоводна отчетност, С.А. „Д.А.Ценов“, Свищов