facebook

Събития

1333620hdr_678x410_crop_478b24840a
30.08.2021 14:00
Събития

Публична защита на докторант Десислава Илиева Шпатова от ДП „Театрознание и театрално изкуство“

Тема на дисертацията: „Ингмар Бергман на българската театрална сцена“

Zoom

Meeting ID: 893 4428 1709
Passcode: 945075

Организатор:
департамент „Театър“

Тема на дисертацията:
„Ингмар Бергман на българската театрална сцена“

Докторант:
Десислава Илиева Шпатова

Председател на научното жури:
проф. Виолета Дечева, д.н.

Научно жури в състав:
проф. Виолета Атанасова Дечева, д.н - НБУ (становище)
доц. д-р Ася Христова Иванова - НБУ (рецензия)
проф. Анна Стефанова Топалджикова, д.н. - НАТФИЗ (становище)
проф. д-р Венета Дойчева Иванова - НАТФИЗ (становище)
проф. д-р Йоана Минкова Спасова - Дикова - БАН (рецензия)

Научен ръководител:
проф. Петя Александрова, д.н.

Добре дошли са всички външни гости, кандидат-докторанти; настоящи докторанти и студенти.