facebook

Събития

dsc-2337_678x410_crop_478b24840a
30.09.2015 09:30
Събития

Публична защита на докторска дисертация

Корпус 2, зала 217

Организатор:
департамент „Романистика и германистика“

Докторант:
Силвия Василева Василева

Тема на дисертационния труд:
Текстолингвистични особености на публицистични текстове с икономическа тематика на немски език в сравнение с български

Научен ръководител:
проф. Мария Грозева-Минкова, д.н.

Научно жури:
проф. д-р Марийка Димитрова (ВТУ)
доц. д-р Детелина Мец (СУ)
проф. д.ф.н. Емилия Денчева (СУ)
проф. д.ф.н. Мария Грозева (НБУ)
проф. д-р Дияна Янкова (НБУ)