facebook

Събития

dsc-4606-copy_678x410_crop_478b24840a
28.09.2015 11:00
Събития

Публична защита на докторска дисертация

Корпус 2, зала 404

Организатор:
департамент „Романистика и Германистика“

Област на висше образование:
2.1. Филология, Романски езици (Морфология и синтаксис на испанския език)

Тема на дисертационния труд:
Medios analíticos que expresan causatividad en el español contemporáneo („Аналитични средства за изразяване на каузалност в съвременния испански език”)

Докторант:
Рая Димитрова Райчева

Научен ръководител:
проф. Мария Китова-Василева, д.н.


Научно жури:
доц. д-р Нели Николова Раданова – председател (НБУ)
проф. д.ф.н. Евгения Тодорова Вучева-Йорданова (СУ)
проф. д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев (ПУ)
проф. Мария Китова-Василева, д.н. (НБУ)
доц. д-р Донка Николаева Мангачева (НБУ)