Събития

banner-info-6-11_678x410_crop_478b24840a
06.11.2019 18:00
Събития

Публично представяне на монография „Съвременни психологически и философски аспекти на културизма и фитнеса“

Корпус 1, Център за книгата, книжарница

Организатор:
Център за книгата

Лектор:
Гл. ас. д-р Иван Неделчев

На това събитие ще бъде представено издание, което детайлно разглежда и проследява историческото развитие на бодибилдинга в световен план, последвано от фундаментални теоретични постановки на културизма, като се разкриват тяхната същност и диференциални характеристики. Изготвен е интересен и плавен преход към съвремието и модерността, като се маркират приложните и технологично повлияни аспекти на фитнеса и културизма, които освен като дискусия, SWOT анализи и обзори на световните тенденции и изследвания, са базирани на резултати от редица авторски емпирични изследвания, които авторът счита, че са ценна основа за обогатяване на спортно педагогическата практика.

Гл. ас. д-р Иван Неделчев е възпитаник на НСА с три специалности – физическо възпитание, треньор по кулутризъм и фитнес и спортна психология. Завършва докторантура в НСА през 2014 с тема, посветена на личностните характеристики на спортисти занимаващи се с културизъм и фитнес, като същевременно става щатен преподавател и директор на курсовете по спорт към Нов български университет.

Научната му кариера, която до момента обхваща над 20 публикации на български и английски език, както и ежегодни участия в национални и международни конференции, е съчетана с трайна практическа професионална дейност.

Монографията вече е представена в редица медии, като ТВ Европа, Magic Radio, TV Bulgaria, Телевизия Евроком и др. Също така, авторът я е представил вече на няколко национални форума, както и на стартиралата през м. Октомври кампания „Спортувай с президента“.