Събития

107680414_678x410_crop_478b24840a
08.12.2017 10:00
Събития

Пътуващ практико-приложен семинар „Възможности за развитие и дилеми пред производствените предприятия в България във времето на четвъртата индустриална революция“

8 – 10 декември 2017

ВСК КЕНТАВЪР, гр. Дряново

Организатор:
департамент „Администрация и управление“

Водещ:
г-жа Мариана Печеян, собственик и Генерален директор на ВСК КЕНТАВЪР - ИЗ ДИНАМИКА ЕООД в гр. Дряново; ръководителите на дирекции и отдели на завода

Модератор:
гл. ас. д-р Мария Александрова Иванова

Участници:
студенти и преподаватели от бакалавърски и магистърски програми на департамент „Администрация и управление“

Събитието дава възможност на студентите да се запознаят с дейността и управленските практики на ВСК КЕНТАВЪР в гр. Дряново. По време на посещението ще имат възможност да наблюдават автоматизирани производствени и административни процеси, ERP и CRM системи. Дискусията с ръководния екип и с г-жа Мариана Печеян, собственик и генерален директор на завода, ще допринесе за обогатяване на знанията на студентите и разбирането им за факторите за успех и конкурентоспособност на водеща българска машиностроителна компания в условията на четвъртата индустриална революция.

Г-жа Мариана Печеян е завършила „Външна търговия“ във ВИИ „Карл Маркс“ и е специализирала „Организация и управление на материално-техническото снабдяване“. Тя е собственик и управител на ВСК КЕНТАВЪР - ИЗ ДИНАМИКА ЕООД - най-големия доставчик в световен мащаб на прочутата американска корпорация за инструменти и машинна окомплектовка „Кенаметал“. Компанията е създадена през 1993 г. от нея и съпруга ѝ. Освен складовата база и търговската част, които се намират в София, „Кентавър“ разполага и с два завода - в Дряново (производство на метало- и дървообработващи инструменти) и Велинград (производство на машини), както и шивашки цех за производство на работно облекло.

Снимка: s-ec.bstatic.com